Clip sex:Chơi gái của khẩu Lào Cai


Mỗi vụ “mua bán”,em được bà chủ trả 200.000 đồng, kiếm được ở ngoài không cần biết bao nhiêu đều phải giao nộp lại cho bà chủ. Nếu cầm tiền bo của khách mà không “nhả” tiền ra thì bị bảo kê đánh cho tuốt xác. Vì lẽ đó mà em chối đay đảy số tiền bo nhỏ của tôi.