Cái lồn chảy nước

Không biết tại sao lúc ấy háng em lại chảy nước ra nhiều qúa chừng. Em cảm thấy người Em rực nóng. Chân Em càng ngày càng dang rộng ra thêm một cách thật vô lý. Bất thình lình, Anh thò đầu vào ngay háng và bú lồn.Gửi bở:damloan***@yahoo.com.Vâng!Xin cảm ơn nhiều!